Technologia
budowy

Technologia
budowy

Budynki Pekabex są ekologiczne, gwarantują też dobrą izolację termiczną oraz akustyczną. Moduły powstają w fabryce, w ściśle kontrolowanych warunkach co zapewnia wysoką, niezmienną jakość, a także skraca czas budowy.


Budynki Pekabex są ekologiczne, gwarantują też dobrą izolację termiczną oraz akustyczną. Moduły powstają w fabryce, w ściśle kontrolowanych warunkach co zapewnia wysoką, niezmienną jakość, a także skraca czas budowy.


System Pekabex®
Budynki Mieszkalne

Ściany
Ściany 1-warstwowe (tylko część nośna), 2-warstwowe (część nośna oraz izolacja) oraz 3-warstwowe (część nośna, izolacja i warstwa elewacyjna). Prefabrykaty mogą posiadać dowolne kształty, wymiary, otwory okienne i drzwiowe. Maksymalna, możliwa do transportu ściana może mieć wysokość ok. 4,10 m.

Stropy typu "Filigran"
Płyty stropowe typu „Filigran” to prefabrykowane płyty o grubości standardowej od 4 do 7 cm z wbetonowanym zbrojeniem nośnym i dźwigarkami kratowymi. W przypadku nietypowych stropów możemy zaoferować płyty typu „Filigran” o większych grubościach, sprężone lub samonośne.

Stropy kanałowe sprężone HC i HM
Płyty umożliwiają szybki i sprawny montaż na budowie, bez konieczności wykorzystywania rusztowań, szalunków i podpór tymczasowych

Schody
Wykonujemy elementy klatek schodowych, w tym prefabrykowane biegi schodowe gotowe do zainstalowania wprost na budowie, bez konieczności wykonywania dodatkowych prac monolitycznych. Produkujemy biegi i spoczniki schodowe w systemie jedno- dwu- oraz trójbiegowym, według indywidualnych wymiarów projektu.

Balkony
Produkujemy balkony prefabrykowane dopasowane do każdego projektu, również w nietypowych kształtach, w tym wyposażone w prefabrykowane balustrady. Systemowe łączniki termiczne zapewniają niwelację mostków cieplnych.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.